• Ձեռքի աշխատանք։
  • Փորագրված փայտի վրա։
  • Աշխատանքը առաքվելու է Հունաստանից։