Տպագիր արվեստ

Տպագիր արվեստը բարձորակ տպագիր թղթի վրա օրիգինալ արվեստի գործի տպագիր վերարտադրությունն է։