Սերդոլիկ (կոռնելիան)

Սկիզբ/Խանութ/Սերդոլիկ (կոռնելիան)